تما س با ما
ددفتر کرمان و کارخانه: شهرک صنعتی شماره 2 (خضرا) بلوار ملیکا خیابان ملیکا دوم
صندوق پستی: 1318-76135
0341 - 3420411,3420412,3420413,3420414 : تلفن ,3420320,3420169,3420168
فاکس :0341-3420319
دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی - بالاتر از چهار راه پونک - به سمت بزرگراه نیایش - کوچه 21 پلاک 10 - واحد 1 گروه صنعتی لاوان
021 - تلفن: 44478932,44478933,44479049,44478695
021 - فاکس : 44479263
 

Kerman Office&Factory: 2nd Melika St.,Melika Blvd.Industrial Zone No.2(Khazra).,Kermab,Iran
Tehran Office:No 10, Ave 21, Ashrafi Esfahani,Highway ,Tehran,Iran
Tel:+98 21 44478932,44478933,44479049,44478695
Fax: +98 21 44479263